Category Archives: Badania psychologiczne

Badania psychologiczne – kiedy są potrzebne?

Badania psychologiczne są dość szerokim pojęciem. Sama psychologia jest pojęciem bardzo szerokim, w ramach którego zawiera się wiele dziedzin. Badaniem psychologicznym możemy nazwać więc wiele działań, które z klasycznym wyobrażeniem mają niewiele wspólnego. Badania psychologiczne, a dokładniej ich podział warto

Kiedy robimy badania psychologiczne

Badania psychologiczne zazwyczaj kojarzą się z leżeniem na kozetce i z psychoterapią. Nie zawsze jednak tak jest, a nawet można powiedzieć, że większość badań psychologicznych wygląda zupełnie inaczej (przynajmniej w ujęciu ilościowym). Badania psychologiczne są to również tak zwane psychotesty.

Badania psychologiczne – psychotesty

Badania psychologiczne nie muszą kojarzyć się tylko i wyłącznie z badaniami u psychiatry albo u psychologa. Badania psychologiczne są to również rutynowe badania, którym muszą się poddać osoby, którzy starają się o pewne uprawnienia. Uprawnienia dotyczące na przykłady obsługi maszyn

Badania psychologiczne a wymiar etyczny

Psychologia jest jedną z tych dziedzin, do których ludzie podchodzą albo z entuzjazmem, albo z dużą dozą sceptycyzmu. Psychika ludzka jest bowiem strukturą tak skomplikowaną, że próby ujęcia jej w określone ramy często skazane są na porażkę. Jednak dobrze przeprowadzone

Badania psychologiczne – historia

Psychiką ludzką uczeni zajmowali się od najdawniejszych czasów, niemały wkład w rozwój psychologii (początkowo traktowanej jako dziedzinę filozofii) mieli między innymi Platon czy Arystoteles. Jednak badania psychologiczne zaczęto przeprowadzać dopiero w XIX wieku. Za pierwszego przedstawiciela psychologii eksperymentalnej uważa się

Badania psychologiczne dla pracowników

Badania psychologiczne wykonywane są przy różnych okazjach. Kiedy podejrzewa się chorobę o takim podłożu, ale również w przypadkach wykonywania różnego rodzaju zawodów. Do grupy często poddawanej takim analizom należą między innymi kierowcy. Poza nimi jednak badania psychologiczne obejmują także czasami osoby