Category Archives: Zaburzenia osobowości – psychoterapia schematu

Psychoterapia schematu jako recepta na zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości są zjawiskiem występującym niebywale często, ale mającym bardzo cienką granicą rozpoznawalności. Skąd wiadomo, że posiadamy owe zaburzenia osobowości, skoro tak ciężko określić ich pochodzenie i funkcjonowanie. Psychoterapia schematu jest innowacyjną techniką, wywodzącą się z psychoterapii behawioralnej, bazującej na wczesnych nieadaptacyjnych

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu – leczenie długoterminowe

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu Czym jest zaburzenie osobowości? To obecność w strukturze danego człowieka trwałych cech charakteru i wzorców postępowania, relacji i funkcjonowania, które utrudniają danej osobie prawidłowe funkcjonowanie. Zaburzenie osobowości wiąże się z cierpieniem nie tylko ludzi wokół zaburzonego,

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu – „uzdrawia”

Jeffrey Young nazwał i opisał 18 rodzajów schematów. Schematy te powstają najczęściej w dzieciństwie i wpływają na nasze obecne relacje.  Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu  Terapia schematów jest stosunkowo młodą metodą psychoterapii. Jej działanie ma być takie, aby odkryć kryjące się

Dla zaburzenia osobowości psychoterapia schematu bardzo wskazana

Psychika człowieka jest wciąż niepoznana. U niektórych jest bardziej stabilna, u innych delikatna i chwiejna. Ludzie wciąż boją się chorób psychicznych, ponieważ nie znają ich przyczyn, dodatkowo ich lęk budzi też niezwykłe zachowanie się chorych. Jednym z rodzajów chorób psychicznych

Zaburzenia osobowości? Psychoterapia schematu zdecydowanie pomoże

Choroby psychiczne są coraz częściej diagnozowane. Nie wynika to wcale z większej zachorowalności, a raczej z większej wykrywalności oraz z tego, że ludzie przestają powoli traktować choroby psychiki jako coś wstydliwego. Do chorób i zaburzeń psychicznych przyznają się różni celebryci,

Zaburzenia osobowości jako wypadkowa psychoterapii schematu

 Terapia schematu jest rodzajem psychoterapii wywodzącej się z nurtu psychologii behawioralnej, związanej ze schematem zachowania nazywanym „bodziec-reakcja”. Obejmuje terapię osób, mających problemy emocjonalne w dzieciństwie lub wczesnej dorosłości, które w późniejszych etapach życia zmagają się z tego powodu z zaburzeniami osobowości.