This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Rozpoznanie różnicowe – tętniak tętnicy głównej części piersiowej

Różnicowanie tętniaka z innymi guzami śródpiersia lub klatki piersiowej może sprawiać trudności. Za tętniakiem przemawia tętnienie stwierdzonego uwypuklenia we wszystkich kierunkach, w przeciwieństwie do jednokierunkowego tętnienia guza śródpiersia znajdującego się przed tętnicą główną, i dlatego tętniącego. Tętniaki sprawiają przy dotyku

Zespół Homera

Oprócz objawów w zakresie narządu krążenia w przypadkach tętniaka tętnicy głównej części piersiowej mogą powstawać liczne objawy wskutek ucisku różnych narządów. Wskutek ucisku płuc powstaje iniedodma płuc i proces zapalny może z tętniaka przechodzić ina płuco, powodując odoskrzelowe zapalenie płuc.

Zespół luk aorty

Przy zwężeniu ujścia tętnicy bezimiennej przez skrzepliny tętno prawej tętnicy promieniowej jest słabsze i pojawia się później, co można także stwierdzić badając różnicę ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych. Brak tętna w górnej połowie ciała zależy od zakrzepowego zamknięcia gałęzi

Duszność

Duszność występuje niemal równie często, jak ból. W przypadku ucisku oskrzeli i tchawicy duszność może być ciągła i skojarzona z wydechowym świstem (stridor). W wypadku dołączenia się niedomykalności zastawek tętnicy głównej napadowa duszność nocna i obrzęk płuc, zależne od ostrej

Objawy – tętniak tętnicy głównej części piersiowej

Uporczywe bóle, głównie poza mostkiem, duszność i kaszel — są najczęstszymi objawami tętniaka części piersiowej. Niszczenie kości powoduje bardzo silny, świdrujący ból, niemal nie do zniesienia; rzadziej przebiega bezboleśnie. Uderzającą cechą w przypadkach bólów zależnych od ucisku tętniaka jest wzmożenie

Tętniak tętnicy głównej

Tętniakiem nazywa się rozszerzenie lub wypuklenie tętnicy z zanikiem jednej lub kilku warstw jej ściany. Samo tylko rozszerzenie pnia tętnicy, jakie powstaje w tętnicy głównej np. wskutek niedomykalności organicznej jej zastawek, nie jest tętniakiem, lecz rozszerzeniem (dilatatio s. ectasis arteriae).

Objawy – kiła tętnic wieńcowych serca

Głównym objawem jest dławica piersiowa o przebiegu klinicznym podobnym do miażdżycy tętnic wieńcowych. Podstawowe znaczenie w ustaleniu rozpoznania ma badanie elektrokardiograficzne, w którym stwierdza się objawy niedotlenienia mięśnia sercowego. Kowarzykowa i Lesińśki podkreślają, że zmiany elektrokardiograficzne stwierdza się równie często

Anatomia patologiczna – kiła tętnic wieńcowych serca

Zmiany kiłowe umiejscowione w zatokach Valsalvy powodują zwężenie ujść tętnic wieńcowych. Silny rozrost odczynowy tkanki łącznej jeszcze bardziej zacieśnia ujścia. Samo leczenie swoiste może sprzyjać dalszemu zwężeniu się ujść wskutek wzrastającego kurczenia się tkanki łącznej. Pełny obraz endarteriitis coionaria syphilitica

Niedomykalność czynnościowa zastawek tętnicy głównej

Niedomykalność czynnościowa zastawek tętnicy głównej może powstać w przypadku kiłowego zapalenia tętnicy głównej umiejscowionego w części nadzastawkowej, gdy rozrastająca się tkanka ściany tętnicy głównej wtłacza się między miejsca przyczepu zastawki i odsuwa je nieco od siebie, wskutek czego gdy zastawki

Rokowanie – tętnienie obwodowych naczyń krwionośnych

Leonard podkreśla, że odległe rokowanie u chorych z niedomykalnością zastawek tętnicy głównej pochodzenia kiłowego nie jest obecnie tak złe, jak przed erą leczenia penicyliną. U chorych tych zejście śmiertelne spowodowane bywa najczęściej zawałem mięśnia sercowego, nieco rzadziej niewydolnością krążenia, migotaniem