Tag Archives: bezpieczne trampoliny dla dzieci

Tętniak tętnicy głównej

Tętniakiem nazywa się rozszerzenie lub wypuklenie tętnicy z zanikiem jednej lub kilku warstw jej ściany. Samo tylko rozszerzenie pnia tętnicy, jakie powstaje w tętnicy głównej np. wskutek niedomykalności organicznej jej zastawek, nie jest tętniakiem, lecz rozszerzeniem (dilatatio s. ectasis arteriae).