Tag Archives: omega 3 6 9

Objawy – kiła serca

Kiła serca nabyta wywołuje zaburzenia czynnościowe serca w 75% już w okresie pierwszym, jednocześnie ze zjawieniem się wysypki. Bywają to niemiarowości różnego rodzaju, przyśpieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwiększenie pobudliwości mięśnia sercowego, czasem szmer skurczowy. Umiejscawiając się w układzie przewodzenia,

Tętniak rozwarstwiający

Jest to krwiak (haematoma intiamuiale aoitae) powstający w ścianie aorty i rozszczepiający głównie błonę środkową tętnicy. Badania histologiczne wykazały, że tętniak rozwarstwiający jest zmianą zwyrodnieniową wrodzoną, dotyczącą włókien elastycznych i mięśniowych błony środkowej aorty (media- necrosis). Rozszczepienie błony środkowej rozpoczyna