Tag Archives: ortodonta w lublinie

Tętnienie obwodowych naczyń krwionośnych

Charakterystycznym objawem jest wyraźne tętnienie obwodowych naczyń krwionośnych. Tętnienie to, zazwyczaj dobrze widoczne, może być tak silne, że głowa chorego wykonuje wyraźne ruchy rytmiczne ku górze i ku dołowi. Czasem stwierdza się również wyraźne Lętnienie wątroby. Tętno w niedomykalności zastawek