Tag Archives: pomoc w pracach domowych radom

Kiła wtórna wątroby

Orłowski odróżnia 4 postaci kiły wtórnej wątroby: 1) zapalenie miąższowe wątroby wczesne, bezżółtacżkowe (hepatitis luetica anicteiica piaecox), 2) żółtaczka kiłowa wczesna łagodna (icteius lueticus piaecox benignus); 3) żółtaczka kiłowa wczesna złośliwa (icteius lueticus piaecox malignus); 4) ostry zanik wątroby (atiophia

Rokowanie – kiła serca

Zmiany kiłowe w sercu w początkowym okresie często ustępują pod wpływem leczenia swoistego, gdyż tkanka kiłowa pozostaje długo w stanie ziarninowym. W późniejszym okresie kiły serca rokowanie jest o wiele mniej pomyślne, gdy powstają ciężkie objawy niewydolności lewokomorowej lub prawokomorowej